top of page

ONZE WERKWIJZE

We werken samen met alle mutualiteiten.

Indien u aangesloten bent bij een mutualiteit dan worden de zorgen volledig door uw mutualiteit aan ons betaald (3de betalerssysteem).

We bezorgen u maandelijks een overzicht van alle uitgevoerde zorgen (op papier, maar liefst online via eBox).

 

Bij het 1ste bezoek zitten we samen om de juiste zorg af te stemmen en het vaste tijdstip te bepalen. De verzorgingsmomenten gaan zo veel mogelijk door op het afgesproken tijdstip. U wordt ook steeds door dezelfde verpleegkundigen verzorgd (2 per ronde).

Om steeds de beste professionele én kwalitatieve verzorging te kunnen geven die u verdient, beschikken we binnen ons team over een wond- & stomazorg experte. Zij kan extra ondersteuning bieden indien nodig.

Alle verpleegkundigen binnen het team volgen continu bijscholingen en opleidingen.

We hebben wekelijkse overdrachten én maandelijks overlegmomenten met alle teamleden.

Zo nodig is er ook overleg met:

  • de huisarts en/of specialist

  • de kinesist, apotheker, ...

  • de sociale dienst van het ziekenhuis en/of mutualiteit

  • andere professionele zorgverleners

De uitwisseling van patiëntengegevens gebeurt alleen met uw toestemming (GDPR - privacywet) én om een nog betere zorgverlening te bewerkstelligen.

 

bottom of page