top of page

PRIVACY & COOKIES

Deze website is eigendom van Thuisverpleging Kurt Mattheeuws

 

Contactgegevens

 

- Adres: Charles Huysstraat 72 | B-8370 Blankenberge

- Telefoon: +32468480516

- E-mail: thuisverpleging.kurtmattheeuws@gmail.com of info@thuisverplegingkurtmattheeuws.be

- Ondernemingsnummer: 0864.108.860

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.
 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Thuisverpleging Kurt Mattheeuws of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Thuisverpleging Kurt Mattheeuws levert grote inspanningen opdat de aangebrachte informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Thuisverpleging Kurt Mattheeuws de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Thuisverpleging Kurt Mattheeuws kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Thuisverpleging Kurt Mattheeuws geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Thuisverpleging Kurt Mattheeuws kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Thuisverpleging Kurt Mattheeuws verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.

Privacybeleid

Thuisverpleging Kurt Mattheeuws hecht belang aan uw privacy en respecteert de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Thuisverpleging Kurt Mattheeuws verwerkt persoonsgegevens, aangezien u gebruikt maakt van de diensten of omdat u die gegevens zelf hebt doorgegeven.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voornaam

- Naam

- Adres

- E-mailadres

- Telefoonnummer

- Rijksregisternummer

- Mutualiteitsgegevens

- Alle andere wettelijk verplichte informatie, ons opgelegd door het RIZIV.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 

- verpleegkundige zorg afstemmen op de zorgvraag

- overleg met andere zorgverstrekkers indien dit wenselijk is

- contact met u onderhouden

- voldoen aan RIZIV-verplichtingen

 

Thuisverpleging Kurt Mattheeuws bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Wij bewaren deze gegevens in ons softwarepakket Care Ace. Het Care-Ace-softwarepakket voldoet volledig aan de vastgelegde ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden en specificaties voor het beheer van elektronische patiëntendossiers (EMD) zoals voorgeschreven door het eHealth-platform en is officieel gehomologeerd sinds 2015.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Thuisverpleging Kurt Mattheeuws gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Thuisverpleging Kurt Mattheeuws.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Thuisverpleging Kurt Mattheeuws kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

bottom of page