top of page

FAQ

Wat moet ik doen om beroep te kunnen doen op uw team van verpleegkundigen?

U belt naar onze praktijkcoördinator (0468/480.516) en beschrijft welke zorgen u nodig hebt. Normaal kunnen we de dag zelf nog langskomen.

Bij het eerste bezoek worden de zorgen verder besproken en worden ook duidelijke afspraken gemaakt naar tijdstip van bezoek en wie er telkens de zorg zal komen uitvoeren.

Om vergoed te kunnen worden door uw mutualiteit hebben we een correct voorschrift nodig van uw (huis-)arts.

Volgende zaken moeten zeker vermeld zijn:

  • Naam, handtekening en RIZIV-nummer van de arts

  • Begindatum van de gevraagde zorgen

  • Einddatum of aantal sessies van de gevraagde zorgen

  • Omschrijving van de aard van de gevraagde zorgen

Waarom moet ik bij elk bezoek mijn eID (identiteitskaart) laten inlezen?

Als verpleegkundigen zijn wij verplicht om elk bezoek én elke prestatie te registreren op ons mobiel apparaat (tablet, smartphone of laptop). Om dit correct te kunnen doen (fraudebestrijding) hebben we telkens uw eID (identiteitskaart) nodig.
Hierbij worden de gegevens van de eID overgezet en/of vergeleken met de gegevens waarover we al dan niet reeds beschikken.

De verkregen gegevens zoals naam, voornaam, adres en rijksregisternummer wordt strikt volgens de GDPR-regels geregistreerd en bijgehouden (zie ook "privacybeleid & cookies").

Wat moet er betaald worden voor de verzorging?

U hoeft meestal niets te betalen voor de verzorging. Dit komt omdat wij binnen ons team allemaal geconventioneerd zijn en werken via het derdebetalerssysteem.

Hierdoor krijgen wij de vergoeding voor de prestaties betaald door de mutualiteit waarbij u bent aangesloten.

Soms komt het voor dat een (huis-)arts een verpleegkundige prestatie voorschrijft waarvoor geen vergoeding voorzien is binnen de ziekteverzekering. Voor deze prestaties wordt vooraf duidelijk afgesproken hoe dit opgelost kan worden.

bottom of page