top of page

VISIE VERPLEGING

" Verzorgen zoals we zelf verzorgd willen worden."

Thuisverpleging Kurt Mattheeuws staat voor betrouwbare zorg aan huis in de ruime regio Blankenberge-Uitkerke.

Elk van onze teamleden heeft een ruime ervaring in allerlei takken van de thuisgezondheidszorg.

Door deze expertise kunnen we iedere patiënt de verzorging aanbieden die het beste bij hem of haar past rekening houdend met de individuele wensen en noodzakelijkheden.

We volgen ook voortdurend opleidingen en verwijzen zo nodig door naar de meest geschikte professionele zorgverlener.

Uw privacy wordt altijd gerespecteerd (GDPR - privacywet).

bottom of page